Sep
30
2021

Uwolnij potencjał mikrohydro w Europie!

Niezrealizowany potencjał małej i mikroenergetyki wodnej istnieje w tysiącach europejskich zabytkowych młynów, kół wodnych, nieczynnych elektrowni wodnych, jazów i innych konstrukcji bocznych na rzekach.

Ponowne zasilanie opuszczonych terenów skutkuje wytwarzaniem energii hydroelektrycznej, zarówno do użytku lokalnego, jak i do wstrzykiwania do europejskiej sieci elektrycznej. Prowadzi to jednocześnie do zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, niezależności energetycznej i stabilności sieci. Oprócz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii tworzenie lokalnych źródeł energii pobudza lokalną gospodarkę, zapewnia źródła dochodów i tworzy miejsca pracy.

Projekt RESTOR Hydro identyfikuje najbardziej odpowiednie lokalizacje nadające się do remontu i stymuluje inwestycje poprzez rozwój modelu rynkowego dla spółdzielni regionalnych. Identyfikacja i renowacja przebiegają zgodnie z określonymi wytycznymi metodologicznymi, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

RESTOR Hydro ma na celu ocenę stanu małych elektrowni wodnych i potencjału modernizacyjnego w całym regionie UE-27. Programy odbudowy będą realizowane w ośmiu wybranych krajach docelowych:

BELGIA, FRANCJA, GRECJA, WŁOCHY, LITWA, POLSKA, SŁOWENIA, SZWECJA.

Cele projektu

  • Dostarczaj energię elektryczną społecznościom lokalnym i sieci europejskiej w sposób zrównoważony i ekonomicznie opłacalny
  • Podnosić świadomość, że mała elektrownia wodna jest zrównoważoną środowiskowo i korzystną częścią naszego miksu energii odnawialnej
  • Wykazać atrakcyjność małych elektrowni wodnych jako lokalnego narzędzia inwestycyjnego, przynoszącego dochody lokalnym społecznościom i przyczyniającego się do niezależności energetycznej, przy jednoczesnym zachowaniu naszego dziedzictwa historycznego i środowiska
  • Przyczynić się do znacznego, stabilnego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w całej UE