Sep
27
2021

Rada doradcza

EREF

Europejska Federacja Energii Odnawialnych (EREF) jest federacją krajowych stowarzyszeń energii odnawialnej z państw członkowskich UE, takich jak źródła wiatrowe, słoneczne, małe elektrownie wodne, bioenergia, pływy, fale i źródła geotermalne. EREF dąży do obrony interesów niezależnej produkcji energii, paliw i ciepła ze źródeł odnawialnych oraz do promowania niedyskryminacyjnego dostępu do rynku energii. EREF jest członkiem EREC, Europejskiej Rady Energii Odnawialnej.

HEA

Stowarzyszenie Hydro Equipment (HEA) to międzynarodowa organizacja non-profit z siedzibą w Brukseli, która reprezentuje dostawców urządzeń elektromechanicznych dla elektrowni wodnych na całym świecie. Wizją HEA jest pozycjonowanie hydroenergetyki jako pierwszego, największego i najbardziej wydajnego odnawialnego źródła energii, które spełnia również inne potrzeby, w tym oszczędność CO2, magazynowanie energii, ochronę przeciwpowodziową, nawadnianie, zaopatrzenie w wodę oraz zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny. Od momentu powstania w 2001 r. HEA stała się głosem sektora łańcucha dostaw energii wodnej, branży głęboko zakorzenionej w tradycji doskonałości inżynieryjnej.

REScoop.pl

REScoop.eu to niedawno założona federacja grup i spółdzielni obywateli na rzecz energii odnawialnej w Europie. Około 2000 REScoops działa obecnie w całej Europie, zwłaszcza w Niemczech, Danii, Holandii, Belgii, Szwecji, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Uważamy, że Odnawialne Źródła Energii są dobrem wspólnym, którego eksploatację najlepiej wykonują spółdzielnie lub inne inicjatywy energetyki obywatelskiej. REScoop.eu jest członkiem stowarzyszonym Cooperatives Europe, organizacji zrzeszającej ruch spółdzielczy w Europie.

Uniwersytet w Southampton

Grupa Badawcza ds. Zrównoważonej Energii – Elektrownie Wodne o Niskim Spadku

tłumacz Europa Interpret Europe to niezależne stowarzyszenie non-profit, które zrzesza osoby z całej Europy, które zajmują się zawodowo zaangażowani w interpretację dziedzictwa.
Świetna interpretacja odsłania znaczenie miejsca przyrodniczego, kolekcji muzealnej, miejsca historycznego czy krajobrazu kulturowego. Jest również używany do wyjaśniania dziedzictwa technicznego i przemysłowego poprzez wykorzystanie zaawansowanych umiejętności edukacyjnych i komunikacyjnych, aby zainspirować szerszą publiczność.