Sep
25
2021

Konsorcjum

RESTOR Hydro jest koordynowany przez ESHA, Europejskie Stowarzyszenie Małych Elektrowni Wodnych. Konsorcjum skupia ekspertów technicznych, sieci rozpowszechniania i stowarzyszenia promujące energetykę wodną z różnych krajów europejskich.

Lista uczestników:

ESHA – Europejskie Stowarzyszenie Małych Elektrowni Wodnych

Belgia

ESHA, Europejskie Stowarzyszenie Małych Elektrowni Wodnych, reprezentuje interesy sektora małych elektrowni wodnych, promując korzyści i możliwości energetyki wodnej na poziomie UE. ESHA prowadzi kampanie na rzecz poprawy warunków rynkowych dla sektora hydroenergetyki, usunięcia barier dla rozwoju hydroenergetyki i zwiększenia produkcji energii elektrycznej z hydroelektrowni w UE i Europie. Stowarzyszenie służy jako platforma dla podmiotów działających w dziedzinie hydroenergetyki.

NettoWatt

Belgia

Organizacja komercyjna zajmująca się upowszechnianiem mikroenergetyki wodnej. Oferuje wiedzę fachową w zakresie schematu finansowania opartego na współpracy społeczności (spółdzielnie), komunikacji z opinią publiczną oraz zarządzania i tworzenia lokalnych spółdzielni

HEB – Hidro Elektro Bohinj

Słowenia

Hidro Elektro Bohinj (HEB) została założona w 1989 roku jako firma hydroenergetyczna, specjalizująca się w inżynierii pod klucz, projektowaniu, produkcji urządzeń, nadzorze i eksploatacji małych elektrowni wodnych. W trakcie swojego istnienia HEB rozszerzył swoją listę referencyjną do 162 małych projektów hydroenergetycznych, zarówno w Słowenii, jak i za granicą. HEB posiada wiedzę ekspercką w szerokim zakresie zagadnień związanych z energią wodną, ​​w tym ustawodawstwem energetycznym i środowiskowym, finansowaniem, rynkiem energetycznym i kwestiami prawnymi.

NTUA – Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach

Grecja

Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach (NTUA) jest najstarszą i najbardziej prestiżową instytucją edukacyjną w Grecji w dziedzinie technologii. Od momentu powstania w 1836 roku w coraz większym stopniu przyczynia się do rozwoju naukowego, technicznego i gospodarczego kraju. Laboratorium Hydraulicznych Maszyn Przepływowych (LHT) należy do Szkoły Inżynierii Mechanicznej NTUA. Jej działalność koncentruje się głównie na projektowaniu, symulacjach i testowaniu maszyn i instalacji hydraulicznych, optymalizacji wielkości i eksploatacji elektrowni wodnych, elektrowni szczytowo-pompowych (PES) oraz hybrydowych systemach OZE-hydro.

WIP – Energie Odnawialne

Niemcy

WIP Renewable Energies (Wirtschaft und Infrastruktur GmbH und Co. Planung KG z siedzibą w Monachium, Niemcy) od ponad trzech dekad działa w sektorach czystej energii i ochrony środowiska, współpracując zarówno z klientami z sektora przemysłowego, jak i publicznego na poziomie międzynarodowym. Misją firmy jest wypełnienie luki między badaniami a wdrażaniem zrównoważonych systemów energetycznych. Interdyscyplinarny zespół specjalistów WIP zapewnia wiedzę fachową i usługi doradcze w celu poprawy wydajności systemów zrównoważonej energii oraz promowania energii odnawialnej i efektywności energetycznej.