Ανακαλύψτε την υδροδυναμική κληρονομιά της Ευρώπης!

RESTOR Hydro Map

Ο Χάρτης RESTOR Hydro είναι ένα εργαλείο που παρέχει έγκυρες πληροφορίες για το υδροηλεκτρικό δυναμικό των ιστορικών τοποθεσιών των υδρόμυλων, καλύπτοντας ολόκληρη την Ευρώπη των 27.

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι διαθέσιμα δωρεάν για τις περιφέρειες, τους δήμους, τους τοπικούς φορείς που ασχολούνται με την ανάπτυξη των υδροηλεκτρικών, τους ερευνητές και για οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο.

Αποκτήστε πρόσβαση στο Χάρτη RESTOR Hydro εδώ

Η βάση δεδομένων επιτρέπει τον προσδιορισμό και παρέχει τα χαρακτηριστικά ιστορικών τοποθεσιών με υδροηλεκτρικό δυναμικό, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία ενεργειακών συνεταιρισμών και διευκολύνοντας την ανάπτυξη έργων.

Ο συνολικός αριθμός ιστορικών τοποθεσιών μικρού και πολύ μικρού υδροηλεκτρικού δυναμικού στην Ευρώπη, εκτιμάται στις 350.000. Στο πλαίσιο του έργου RESTOR Hydro συλλέγονται δεδομένα από 50.000 τοποθεσίες.