Atrask Europos hidroenergetikos paveldą!

RESTOR Hydro Map

The RESTOR Hydro jėgainių  žemėlapis tai įrankis, suteikiantis patikimą informaciją apie hidroenergetikos potencialą turinčius istorinius vandens malūnus, vandens ratus, neveikiančias hidroelektrines, slenksčius bei kitus statinius visoje Europos Sąjungoje.

Surinkti duomenys yra laisvai prieinami regionų valdžios institucijoms, savivaldybėms, vietos hidroenergetikos plėtotojams, tyrėjams bei visai besidominčiai visuomenei.

Prisijunkite prie RESTOR Hydro jėgainių žemėlapio čia

Duomenų bazė įgalina identifikuoti istorines hidroenergetikai tinkamas vietas bei apibrėžti jų charakteristikas, tuo skatindama energetikos kooperatyvų kūrimąsi ir sukurdama palankesnes sąlygas plėtros projektams.

Europoje yra priskaičiuojama apie 350 tūkst. išlikusių istorinių mažosios ir mikro energetikos vietų. RESTOR Hydro projektas šiuo metu renka duomenis 50 tūkst. tokių vietų.