BENDRIJOS LĖŠOS IR VIETINIAI KOOPERATYVAI

man6RESTOR Hydro projektas rengia  mažosios ir mikro hidroenergetikos kooperatyvų, su bendruomenine nuosavybės teise įkūrimo gaires.

Kooperatyvai padidina elektros gamybos hidroelektrinių atnaujinimo projektų  finansinį patrauklumą. Viena ar daugiau kaip viena hidroenergijos gamybos  vieta regione gali būti apjungta skėtinės organizacijos, atsakingos už šių vietų potencialo įvertinimą bei realiai įgyvendinamo finansinio plano elektros gamybos atnaujinimui paruošimą.

Mažosios ir mikro hidroenergetikos kooperatyvai įneša naujos dinamikos vietos bendruomenėms. Bendruomenės bendradarbiavimas necentralizuotai elektros energijos gamybai sukuria ekonominį gyvibingumą, padidina elektros energijos tiekimo patikimumą ir pagerina aplinkos sąlygas, kas leidžia išlošti abiems pusėms.

Kooperatyvinis verslo modelis turi keletą privalumų:

  • skatina vietines investicijas į atsinaujinančios energijos gamybą;
  • dalyvaujant vietinėms bendruomenėms didina socialinį hidroenergetikos pripažinimą;
  • plėtoja ūkiškumą ir mažina administracinius barjerus.