Išlaisvink mikro hidroenergijos potencialą Europoje!

Atsinaujinančios energijos šaltiniai, keičiantys regionus (Renewable Energy Sources Transforming Our Regions, RESTOR Hydro) yra Europos projektas, kurio tikslas yra padidinti mažosios ir mikro hidroenergetikos elektros energijos gamybą, identifikuojant ir atstatant hidroenergetikai tinkamas vietas – malūnus bei šiuo metu nebenaudojamas hidroelektrines.

Mažosios ir mikro hidroenergetikos neišnaudotas potencialas Europoje slypi tūkstančiuose istorinių malūnų, vandens ratų, neveikiančių hidroelektrinių, slenksčių ir kitų apleistų konstrukcijų upėse.

Atnaujinus apleistas vietas elektros energijos gamybai naudos gavėjais taptų ne tik vietiniai, bet ir  tai būtų injekcija į Europos elektros energijos sistemą.

Tai leistų padidinti elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių gamybą, energetinę nepriklausomybę bei elektros energijos sistemos stabilumą. Be to, padidinus energijos tiekimo patikimumą, vietinių energijos šaltinių atsiradimas skatintų ekonomiką, suteiktų pajamų šaltinį bei sukurtų darbo vietų.

RESTOR Hydro projektas nustato tinkamiausias vietas elektros gamybos atnaujinimui bei skatina investicijas vystant rinkos ekonomika pagrįstą regionų kooperaciją.

Šių vietovių nustatymas ir elektros gamybos atnaujinimas yra pagrįsti specialia metodika, kuri atsižvelgia į aplinkosauginius, ekonominius ir socialinius aspektus.

RESTOR Hydro projektas siekia įvertinti mažosios hidroenergetikos būklę bei elektros gamybos atnaujinimo potencialą visoje Europos Sąjungoje (ES-27). Pilotinės apleistų vandens malūnų bei hidroelektrinių programos bus įgyvendintos aštuoniose šalyse: Belgijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Italijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Švedijoje.

BELGIJOJE, PRANCUZIJOJZ, GRAIKIJOJE, ITALIJOJE, LIETUVOJE, LENKIJOJE, SLOVENIJOJE, SVEDIJOJE.

Europa RESTOR Hydro white background

Projekto tikslai

  • Tvariu ir ekonomiškai perspektyviu pagrindu tiekti elektros energiją vietos bendruomenėms ir Europos elektros energijos sistemai
  • Didinti supratimą, kad mažoji hidroenergetika yra aplinkai draugiška, tvari ir ekonomiškai naudinga atsinaujinančios energetikos šeimos dalis
  • Parodyti mažąją hidroenergetiką, kaip patrauklią priemonę vietinėms investicijoms, atnešančią pajamas vietos bendruomenėms bei prisidedančią prie energetinės nepriklausomybės ir tuo pačiu saugančią istorinį paveldą ir aplinką
  • Prisidėti prie ženklios, stabilios elektros energijos gamybos visoje ES