Ontketen het microwaterkrachtpotentieel in Europa!

Renewable Energy Sources Transforming Our Regions (RESTOR) Hydro is een Europees project dat als doel heeft het waterkrachtvermogen op kleine schaal te identificeren op de historische sites, watermolens en waterkrachtcentrales, die momenteel buiten werking zijn, en de HE-productie verhogen.

Het RESTOR Hydro project identificeert de meest relevante sites die geschikt zijn voor renovatie en stimuleert investeringen via de ontwikkeling van een markt-gedreven model voor regionale coöperaties.

De identificatie en het opnieuw in werking stellen van het potentieel gebeurt volgens specifieke methodologische richtlijnen en houdt rekening met economische, sociale en milieu-aspecten.

Het RESTOR Hydro project identificeert de kleine waterkrachtsites in de EU-27 regio, die het meest relevant en geschikt zijn voor renovatie en brengt deze in kaart. Investeringen worden gestimuleerd via de ontwikkeling van een marktmodel voor de regionale coöperaties in :

BELGIE, FRANKRIJK, GRIEKENLAND, ITALIE, LITOUWEN, POLEN, SLOVENIE, ZWEDEN.

Europa RESTOR Hydro white background

Doelstellingen van het project

  • Voorzien van elektriciteit voor de lokale gemeenschappen en het Europese net, en dit op een duurzame en economisch verantwoorde wijze
  • De bevolking bewust maken van het feit dat waterkracht op kleine schaal duurzaam is voor het milieu en een voordelige hernieuwbare energiemix vormt
  • Aantonen dat kleinschalige waterkrachtwinning een ideaal lokaal middel is voor investeringen, een bron van inkomsten betekent voor de lokale gemeenschappen, tot energie-onafhankelijkheid leidt, terwijl het historisch erfgoed behouden wordt en het milieu gevrijwaard
  • Bij te dragen tot significante, stabiele hernieuwbare energie in de hele EU