Gemeenschapsfinanciering & lokale coöperaties

man6

Het RESTOR Hydro project ontwikkelt richtlijnen voor het oprichten van kleinschalige waterkrachtcoöperaties, met aandelen in gemeenschapseigendom.

Coöperaties verhogen de winstmogelijkheden van de restauratieprojecten. Een of meer sites in een bepaald gebied kunnen worden samengevoegd onder een overkoepelende organisatie die verantwoordelijk is voor de beoordeling van het potentieel van de sites en voor het voorbereiden van een levensvatbaar financieel plan voor hun renovatie.

Kleinschalige waterkrachtcoöperaties brengen een nieuwe dynamiek op gang in de lokale gemeenschappen. Gemeenschapssamenwerking voor de productie van gedecentraliseerde energie creëert economische heropleving, verhoogt de energiezekerheid en verbetert de milieuomstandigheden, wat resulteert in een win-win situatie voor de regio.

Het coöperatief business-model biedt vele voordelen:

  • stimuleert lokale investeringen voor hernieuwbare energiewinning;
  • verhoogt het sociale draagvlak voor waterkrachtenergie via lokale gemeenschapsparticipatie;
  • genereert economische activiteit op grote schaal en vermijdt de administratieve rompslomp.