Odkryjmy dziedzictwo hydroenergetyczne Europy!

RESTOR Hydro Map

Mapa RESTOR Hydro jest narzędziem dostarczającym wiarygodnych informacji na temat potencjału hydroenergetycznego historycznych obiektów, takich jak koła wodne, młyny, nieczynne elektrownie wodne, jazy i inne przegrody na rzekach, zlokalizowanych na terenie krajów EU-27.
Do zebranych danych swobodny dostęp mają wszyscy zainteresowani, m.in. jednostki samorządu terytorialnego, lokalni przedsiębiorcy związani z hydroenergetyką czy instytucje badawcze.

Dostęp do Mapy RESTOR Hydro tutaj

Baza danych pozwala pozyskać informacje na temat lokalizacji obiektów, które umożliwiają wykorzystanie potencjału energetycznego wody wraz z ich ogólną charakterystyką. Ma to stanowić zachętę do tworzenia spółdzielni energetycznych oraz ułatwić rozwój przedsięwzięć związanych z odbudową obiektów.
Szacuje się, że w Europie istnieje około 350 000 małych obiektów wykorzystujących w przeszłości energię wody. W ramach projektu RESTOR Hydro zebrane zostaną dane o 50 000 takich lokalizacji.