HYDI DataBase (stream Map)

Hydi

RESTOR Hydro wykorzystuje i poszerza projekt Stream Map, w ramach którego w bezpłatnej bazie danych nazwanej HYDI (Hydro Data Initiative), gromadzone są szczegółowe informacje z zakresu energetyki, rynku i polityki odnoszące się do elektrowni wodnych.

Z jednej strony w projekcie RESTOR Hydro wykorzystywane są informacje zgromadzone w bazie danych HYDI, a jednocześnie obecny projekt wzbogaca inicjatywę Stream Map poprzez opracowanie map zawierających rozmieszczenie historycznych obiektów o wysokim potencjale hydroenergetycznym zlokalizowanych w UE.

Dostęp do HYDI