UDZIAŁY WSPÓLNOTOWE I LOKALNE SPÓŁDZIELNIE

man6W ramach projektu RESTOR  Hydro wydane będą poradniki na temat zakładania spółdzielni, zrzeszających udziałowców spośród lokalnej społeczności i realizujących przedsięwzięcia z zakresu małych i mikro elektrowni wodnych.

Odbudowa obiektów hydroenergetycznych przez podmioty gospodarcze mające formę spółdzielni zwiększa szansę projektów na zapewnienie im finansowania bankowego. Kilka obiektów przewidzianych do odbudowy w regionie może podlegać jednej organizacji patronackiej, odpowiadającej za ocenę potencjału lokalizacji i przygotowanie planu finansowego, który zapewni rentowność inwestycji.

Spółdzielnie realizujące projekty z zakresu małych i mikro elektrowni wodnych wniosą do lokalnych społeczności nowy dynamizm. Ich działania zmierzające do produkcji energii  z lokalnych źródeł będą sprzyjać ożywieniu gospodarczemu regionu i ochronie środowiska oraz zwiększą bezpieczeństwo dostaw energii. Oznacza to korzyści dla całego regionu.

Spółdzielnia jako model biznesowy ma szereg zalet:

  • stymuluje lokalne inwestycje polegające na produkcji energii odnawialnej
  • zwiększa akceptację dla przedsięwzięć związanych z małymi elektrowniami wodnymi poprzez umożliwienie udziału w nich lokalnej społeczności
  • sprzyja ograniczeniu barier administracyjnych i jest źródłem efektu korzyści skali