Warsztaty projektowe na Kongresie Hidroenergia 2014 w Stambule

Projekt RESTOR Hydro był częścią odbywającego się co dwa lata międzynarodowego kongresu małej hydroenergetyki Hidroenergia . Tegoroczna edycja kongresu połączonego z targami odbywała się w dniach 21-23 maja w Stambule. Podczas jednej z sesji poświęconej możliwościom inwestycyjnym w branży małych elektrowni wodnych ogólne informacje o projekcie przedstawiła w swoim wystąpieniu Martina Steinkusz (ESHA). Podczas tej samej sesji Ewa Malicka (TRMEW) opisując możliwości inwestowania w Polsce nawiązała do projektu i stworzonej w jego ramach Mapy RESTOR Hydro z potencjalnymi lokalizacjami MEW. W trakcie Hidroenergii miały miejsce również warsztaty poświecone projektowi. Podczas warsztatów Martha Bissmann (WIP) omówiła możliwości pozyskania finansowania dla projektów MEW w Polsce, Litwie, Szwecji, Belgii, Słowenii, Grecji , we Włoszech i Francji, a Johanna D’Hernoncourt (APERe) przedstawiła przykład tworzenia jednej z pierwszych kooperatyw hydroenergetycznych w Belgii.

Dodaj komentarz