Uwolnijmy potencjał małych elektrowni wodnych w Europie!

Renewable Energy Sources Transforming Our Regions (RESTOR) Hydro to projekt europejski, którego celem jest zwiększenie produkcji energii odnawialnej w małych i mikro elektrowniach wodnych poprzez inwentaryzację i odbudowę historycznych obiektów, wykorzystujących energię wody, takich jak młyny i nieczynne elektrownie wodne.

Na terenie Europy istnieją tysiące starych młynów, kół wodnych, nieczynnych elektrowni wodnych, jazów i innych przegród na rzekach, w których tkwi ogromny potencjał. Można go wykorzystać do  produkcji energii w mikro i małych hydroelektrowniach.

Uruchomienie tych zaniedbanych obiektów pozwoli wyprodukować energię zarówno na potrzeby lokalne, jak i po to, by zasilić europejską sieć elektroenergetyczną. Doprowadzi to również do wzrostu ilości energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, zwiększy niezależność energetyczną i stabilność sieci. Poza zwiększeniem bezpieczeństwa dostaw energii, w aspekcie ekonomicznym realizacja projektu przyczyni się do lokalnego ożywienia gospodarczego, powstania źródeł dochodów oraz zwiększenia zatrudnienia.

W projekcie RESTOR Hydro przeprowadzona będzie inwentaryzacja nadających się do odbudowy obiektów, które zostaną naniesione na mapę. Ponadto projekt zakłada stworzenie wzorcowych modeli przedsięwzięć, polegających na odbudowie zinwentaryzowanych obiektów przez lokalne spółdzielnie.

Inwentaryzacja i odbudowa obiektów będzie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi metodologicznymi, które uwzględniają aspekty społeczne, gospodarcze i związane z ochroną środowiska.

W ramach projektu RESTOR Hydro zbadany zostanie potencjał hydroenergetyczny i wynikający z możliwości modernizacji na obszarze obejmującym kraje EU-27. Programy odbudowy obiektów zostaną zrealizowane w ośmiu wybranych krajach:

Belgii, Francji, Grecji, Włoszech, Litwie, Polsce, Słowenii i Szwecji.

Europa RESTOR Hydro white background

Cele projektu:

  • Produkcja energii elektrycznej na potrzeby lokalne i europejskiej sieci elektroenergetycznej w sposób zrównoważony i rentowny
  • Rozpowszechnienie wiedzy o tym, że mała hydroenergetyka jest jednym z odnawialnych źródeł energii, opłacalnym pod względem ekonomicznym i zrównoważonym pod względem środowiskowym
  • Ukazanie zalet małych elektrowni wodnych jako lokalnych narzędzi inwestycyjnych, przynoszących zyski miejscowym społecznościom, zwiększających niezależność energetyczną, a jednocześnie chroniących dziedzictwo kulturowe i środowisko
  • Wkład w stabilną produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Europie