Sprostimo evropski mikro vodni potencijal!

V tisočih starih mlinih, žagah, nedelujočih elektrarnah, jezovih in drugih prečnih pregradah v Evropi se nahaja neizkoriščen potencijal za proizvodnjo elektrike v malih in mikro hidroelektrnah (MHE).

Z obnovo opuščenih objektov pridobimo proizvodnjo električne energije tako za lokalno uporabo, kot za priklop na evropsko elektroenergetsko omrežje. To hkrati vodi do povečane proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov energije, energetsko neodvisnost in stabilnost električnega omrežja. Poleg povečevanja zanesljivosti dobave, izgradnja lokalnih energetskih objektov spodbuja lokalno gospodarstvo, zagotavlja vir dohodka ter ustvarja delovna mesta.

Projekt RESTOR Hydro identificira najbolj primerne lokacije za obnovo objektov in spodbuja investicije skozi razvoj tržnega modela kooperativ.

Identifikacija in obnova sledita posebnim metodološkim smernicam, ki upoštevajo okoljske, gospodarske in socialne vidike.

Cilj projekta RESTOR Hydro je oceniti stanje malih hidroelektrarn in potencijal za obnovo na celotnem področju EU-27. Programi za obnovo bodo izvedeni v izbranih osmih ciljnih državah.

v BELGIJI, FRANCIJI, GRCIJI, ITALIJI, LITVI, na POLJSKEM, v SLOVENIJI, ter na ŠVEDSKEM.

Europa RESTOR Hydro white background

Cilji projekta

  • Dobava energije lokalnim skupnostim in v evropsko elektroenergetsko omrežje na trajnostni in gospodarni osnovi
  • Osveščanje, da so male hidroelektrarne okoljsko trajnosten in koristen del naše mešanice obnovljivih virov energije
  • Prikaz privlačnosti malih hidroelektrarn kot nosilca lokalnih investicij, ki ustvarjajo prihodek lokalnim skupnostim ter prispevajo k energetski neodvisnosti, ohranjanju dediščine in okolja
  • Prispevati k znatni in stabilni proizvodnji elektrike iz obnovljivih virov energije (OVE) po celotni EU