FINANCIRANJE IZ SKUPNOSTI IN LOKALNE KOOPERATIVE

man6

V projektu RESTOR Hydro se pripravljajo smernice smernice za ustanavljanje MHE kooperativ s financiranjem iz skupnosti.

Kooperative povečujejo možnost pridobitve bančnih kreditov za projekte obnove objektov. En ali več objektov se lahko združi pod okrilje ene organizacije, odgovorne za oceno potencijala in pripravo verodostojnega finančnega načrta za obnovo.

Male in mikro hidroenergetske kooperative prinašajo lokalnim skupnostim novo dinamiko. Sodelovanje skupnosti za izrabo decentraliziranih energetskih virov ustvarja gospodarski utrip, povečuje zanesljivost dobave el. energije ter izboljšuje stanje okolja, kar regiji prinaša pozitivne rezultate za vse deležnike.

Poslovni model kooperativ ponuja več prednosti:

  • Spodbuja lokalne naložbe v proizvodnjo elektrike iz OVE;
  • S sodelovanjem lokalne skupnosti povečuje družbeno sprejemljivost hidroelektrarn;
  • Proizvaja ekonomijo obsega in zmanjšuje administrativne ovire.