Välkommen till Restor Hydro

Renewable Energy Sources Transforming Our Regions (RESTOR) Hydro är ett europeiskt projekt som syftar till att öka den förnybara energin från småskalig vattenkraft genom att identifiera och restaurera lämpliga historiska vattenkraftanläggningar, kvarnar, sågar och andra vattenkraftverk som för tillfället inte är i drift.

Läs mer om: