Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft!

Renewable Energy Sources Transforming Our Regions (RESTOR) Hydro är ett europeiskt projekt som syftar till att öka den förnybara energin från småskalig vattenkraft genom att identifiera och restaurera lämpliga historiska vattenkraftanläggningar, kvarnar, sågar och andra vattenkraftverk som för tillfället inte är i drift.

I Europas tusentals historiska kvarnar, vattenhjul, vattenkraftverk ”i törnrosasömn”, dammar och andra konstruktioner i vattendrag finns en outnyttjad potential för småskalig vattenkraft.

Återstart av vattenkraftverk ger el för lokalt bruk samtidigt som det bidrar till flödet i det europeiska elnätet. Återstartade vattenkraftverk ger dessutom ökad produktion av förnybar och inhemsk elenergi och förbättring av stabiliteten i elnätet. Förutom att bidra till mer inhemsk elenergi ger (åter)etablering av lokala energikällor ett uppsving för lokala ekonomier, erbjuder lokala inkomstkällor och skapar jobb.

RESTOR Hydro projektet tar fram de anläggningar som är mest lämpade för renovering och återstart och stimulerar dessutom till investeringar genom den marknadsbaserade modell som utvecklad för regionala kooperativ.

Identifiering och upprustning följer givna metodiska riktlinjer som bygger på hänsyn till miljö, ekonomi och samhällsvärderingar.

RESTOR Hydro syftar till att bedöma tillståndet för den småskaliga vattenkraften och potentialen för upprustning inom EU. Program för restaurering kommer att genomföras i åtta utvalda länder:

BELGIEN, FRANKRIKE, GREKLAND, ITALIEN, LITAUEN, POLEN, SLOVENIEN och SVERIGE

Europa RESTOR Hydro white background

Projektmål:

  • Leverera el till lokalsamhällen och det europeiska elnätet baserat på ett hållbart och ekonomiskt sunt förhållningssätt
  • Öka medvetenheten om att småskalig vattenkraft är en miljömässigt hållbar och positiv del av vår förnybara energimix
  • Visa på attraktionskraften hos småskalig vattenkraft som ett lokalt investeringsobjekt, där investeringar skapar intäkter till lokala samhällen och bidrar till inhemsk energiförsörjning, samtidigt som vårt historiska arv och miljön bevaras
  • Bidra till betydelsefull och stabil förnybar energi i hela EU