Databasen HYDI (stream Map)

Hydi

RESTOR Hydro underlättar projektet Stream Map, där detaljerad information om småskalig vattenkraft uppdelat på energi, marknad och regelverk samlas i databasen HYDI (Hydro Data Initiative), vilken är tillgänglig för alla på Internet och gratis att använda.

Projektet RESTOR Hydro drar fördel av informationen från de data som samlas in till HYDI samtidigt som den bidrar till Stream Map genom att ge detaljerad information om historiska anläggningar med god potential för småskalig vattenkraft inom EU.

Databasen HYDI