Upptäck Europas vattenkraftarv!

RESTOR Hydro Map

RESTOR Hydro Map  – kartan som täcker alla EU:s 27 länder – är ett informationsverktyg som visar vattenkraftpotentialen för historiska vattenhjul, kvarnar, vattenkraftverk tagna ur drift, dammar, och andra konstruktioner i vattendrag.

Insamlade data är fritt tillgängliga för regionala myndigheter, kommuner, lokala utvecklare av vattenkraft, forskare och allmänheten.

RESTOR Hydro MAP – Anläggningskartan

RESTOR Hydro Map  – Anläggningskartan möjliggör identifiering och beskrivning av egenskaperna för historiska anläggningar med potential för småskalig vattenkraft och uppmuntrar bildandet av energikooperativ och underlättar projektutveckling.

Det totala antalet historiska platser där det funnits och finns småskalig vattenkraft i vattendrag i Europa uppskattas till omkring 350 000 stycken.

I Restor Hydro projektet samlas data in för 50 000 platser.